Polityka pywatności aplikacji moblinej arlity

Drogi Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach, na jakich będzie się ono odbywało po zainstalowaniu aplikacji mobilnej ARLITY.

Chodzi o dane osobowe, które przekazujesz podczas rejestracji w wersji demo aplikacji ARLITY, czyli: imię, nazwisko, adres e-mail.

Poza danymi osobowymi do prawidłowego działania aplikacji konieczny jest jej dostęp do następujących zasobów:

Pamięć – Aplikacja posiada funkcję zrzutu ekranu, która pozwala wykonać i wykorzystać w trakcie pracy z aplikacją zdjęcie, do którego ARLITY nie ma dostępu. Dostęp do nośników pamięci konieczny jest też w celu zapisania pobranych modeli 3D i treści Video wykorzystywanych w rozszerzonej rzeczywistości oraz ich późniejszego odczytania.

Pełny dostęp do Internetu– konieczny jest w celu komunikacji z usługą ARLITY CLOUD i pobierania modeli 3D oraz treści Video

Dostęp do kamery urządzenia – konieczny jest w celu skanowania otoczenia i obsługi technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Uprawnienie do monitorowania stanu sieci WiFi, 4G – aplikacja wymaga dostępu do Internetu by mogła pobierać wymagane modele 3D i treści Video.

Uprawnienie do monitorowania pozwala poinformować użytkownika o braku połączenia z siecią i jego negatywnym wpływie na działanie aplikacji.

Aplikacja nie ma dostępu do żadnych plików ani innych danych użytkownika. Nie ma też dostępu do mikrofonu, nie nagrywa dźwięku ani obrazu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez aplikację jest XRS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Poznańskiej 18 a.

Dane przetwarzane są przez ARLITY na podstawie umowy lub na podstawie zgody użytkownika w wersji demo. Zgoda na kontakt w celach marketingowych obowiązuje do jest do jej odwołania.

Nie przekazujemy danych innym podmiotom działającym komercyjnie, nie sprzedajemy ich i nie udostępniamy nieodpłatnie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, jak sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pobierając wersję demo wyrażasz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kontakt w celu marketingu produktów i usług ARLITY. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości z takim żądaniem na adres e-mail: marketing@arlity.com. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z zablokowaniem konta demo aplikacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo zgłosić sprzeciw. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. ARLITY przetwarza dane na podstawie Twojej zgody.

Podanie danych, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kontakt marketingowy jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwi korzystanie z aplikacji ARLITY.

Technologia rozszerzonej rzeczywistości angażuje użytkownika w wysokim stopniu, dlatego w trosce o dobro najmłodszych objęta została nadzorem rodzicielskim. Korzystanie z aplikacji nie wymaga wykorzystania urządzeń nieprzeznaczonych dla dzieci, takich jak Oculus czy Daydream.

Korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości w realnym świecie w sposób nieodpowiedzialny może nieść ze sobą zagrożenie zdrowia dla użytkownika aplikacji i osób w jego otoczeniu.

UWAGA! Korzystając z aplikacji i przemieszczając się w świecie rzeczywistym należy zachować należytą uwagę i ostrożność, by nie spowodować wypadku.

Aplikacja ARLITY jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach, po uprzednim pobraniu jej przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Google Play (Android) lub sklepu Apple App Store (iOS). Polityka prywatności aplikacji mobilnej ARLITY jest uzupełnieniem polityki prywatności wskazanych wyżej dostawców.

Instalacja aplikacji ARLITY oznacza akceptację polityki prywatności aplikacji mobilnej ARLITY. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: marketing@arlity.com W przypadku braku akceptacji zasad niniejszej Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.