Rozszerzona Rzeczywistość jako narzędzie artysty

Projekt Mikado Igora Omuleckiego

Mikado to projekt polskiego artysty Igora Omuleckiego, składający się z kilkunastu premierowych prac, mieszczących się w obszarze postfotografii.

Wystawa obejmuje prezentacje fotografii, fotoobiektów oraz wirtualnych rzeźb, zaprezentowanych w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. Mikado to podróż przez obrazy natury i technologii prowadzona śladami procesu tworzenia.

W pracy nad Mikado celem artysty było zaprezentowanie wnętrza budowania obrazu. Poprzez ukazanie pierwotnego gestu ślady narzędzia stają się równie ważne, co rejestrowana rzeczywistość.

ARLITY wspiera artystę, dostarczając rozwiązania umożliwiające realizację jego wizji w Rozszerzonej Rzeczywistości

fot. Mikado

– Kryzys fotografii i minionych idei może doprowadzić nas do szerszego i bardziej aktualnego postrzegania rzeczywistości, która jest formą złożonego, wielowarstwowego, płynnego układu, gdzie wszystkie modele rozumienia świata i układy fizyczne istnieją równocześnie. Ostatecznie nasza percepcja i świadomość wyławiają/stwarzają to, co jest na dany moment dostępne naszemu postrzeganiu i rozumieniu…”

Igor Omulecki

Przeczytaj Politykę Prywatności ARLITY. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać klikając REZYGNUJ w treści otrzymywanych wiadomości.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych produktów i usług ARLITY Sp z o.o. Sp. k. zgodnie z Polityką prywatności *

Zgadzam się na przesyłanie na mój adres e-mail oferty handlowej drogą elektroniczną, także z wykorzystaniem masowych systemów telekomunikacyjnych. *

 

Read Privacy Policy ARLITY. Consent to the processing of personal data for marketing purposes is voluntary and you can withdraw it at any time by clicking RESIGN in the content of received messages. *

I agree to process my personal data for marketing purposes of products and services of ARLITY Sp z o.o. Sp. k. according to the Privacy Policy*

I agree to send an e-mail offer to me by e-mail, also using mass telecommunications systems.*