Immersyjne technologie przyszłości – AR, VR, MR oraz XR. 4 pozornie podobne pojęcia i 4 technologie. Każda z nich pozwala jednak na zupełnie inne doświadczenia. Czas zrozumieć nowoczesne technologie, a kluczem do tego będzie poznanie różnic, podobieństw i charakterystycznych cech technologii AR, VR, MR i XR.

Rozszerzona rzeczywistość (AR)

Rozszerzona rzeczywistość (AR) to technologia, która dodaje cyfrowe elementy do rzeczywistego środowiska. W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości (VR), AR nie zanurza użytkownika całkowicie w wirtualnym świecie, ale jedynie nakłada dodatkowe informacje i elementy na widok rzeczywisty np. z obiektywu smartfona. Przykłady AR to np. aplikacje „Zobacz w pomieszczeniu” pozwalające na wirtualne testowanie i dopasowanie mebli do pomieszczenia, czy aplikacje „Try-on” pozwalające na wirtualne testowanie kosmetyków kolorowych, ubrań czy biżuterii. W technologii AR działają także filtry w mediach społecznościowych, które zmieniają wygląd twarzy użytkownika

Wirtualna Rzeczywistość (VR)

Wirtualna Rzeczywistość (VR) to technologia immersyjna, która całkowicie przenosi użytkownika w wirtualne środowisko. W celu uzyskania tego efektu „zanurzenia” w wirtualnym świecie, użytkownik nosi np. gogle VR, które blokują widok rzeczywisty i zastępują go wirtualnym obrazem. Przykłady VR to gry wideo, w których użytkownicy mogą eksplorować wirtualne światy, odbywać wirtualne wycieczki po miejscach na całym świecie. Technologię VR stosuje się także w symulacjach treningowych, takich jak nowoczesne symulatory lotu.

Extended Reality (XR)

Extended Reality (XR) w wolnym tłumaczenie na język polski, to również Rzeczywistość Rozszerzona, jednak to pojęcie jest definiowane szerzej, niż AR (Rozszerzona Rzeczywistość = Augmented Reality). XR to połączenie zarówno AR, VR i MR. XR umożliwia płynne przejście między rzeczywistością fizyczną a wirtualną. Przykłady XR obejmują aplikacje edukacyjne, które wykorzystują zarówno elementy wirtualne, jak i rzeczywiste, aby umożliwić interaktywną naukę, rozszerzając perspektywę ucznia, pozwalając mu doświadczać i zobaczyć więcej, niż byłoby to możliwe w przypadku tylko jednej z tych technologii.

Rzeczywistość mieszana (MR)

I w końcu Rzeczywistość Mieszana (MR). Ta technologia, łączy elementy rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej, tworząc nowe, hybrydowe doświadczenie. MR umożliwia użytkownikom widzenie i interakcję zarówno z wirtualnymi, jak i rzeczywistymi obiektami w jednym środowisku. Przykłady MR obejmują aplikacje do nauki, które umożliwiają interaktywną eksplorację wirtualnych modeli anatomicznych w rzeczywistym środowisku oraz aplikacje do projektowania, które pozwalają projektantom widzieć swoje projekty w skali rzeczywistej.

Najłatwiej wytłumaczyć te technologie na podstawie poniższego schematu.

AR, VR, XR i MR – immersyjne technologie przyszłości podane na tacy. Wyjaśnienie pojęć związanych z technologią immersyjną.

Podsumowanie

AR nanosi elementy wirtualne na obraz rzeczywisty. By doświadczać AR wystarczy smartfon, zatem to najbardziej dostępna z technologii

VR całkowicie „zanurza” użytkownika w świecie wirtualnym, odcinając świat rzeczywisty. By doświadczać VR korzystamy z dedykowanych gogli/ zestawów do wirtualnej rzeczywistości.

MR tworzy hybrydowe doświadczenie między AR i VR – pozwala na interakcję jednocześnie ze światem całkowicie wirtualnym i rzeczywistym. By doświadczyć MR korzystamy z gogli.

XR jest najszerszym i zbiorczym pojęciem odnoszącym się do nowoczesnych technologii immersyjnych – AR, VR oraz MR. XR to całkowite przenikanie się wszystkich tych technologii ze światem rzeczywistym, dające najpełniejsze doświadczenie.

Rozwiązania SAS dla producentów, dystrybutorów i e-commerce

Poznaj oprogramowanie Arlity dla biznesu​

Arlity Aplikacje AR dla biznesu
Dedykowane aplikacje AR

Rozszerzona Rzeczywistość

Konfigurator produktów

Konfigurator 3D

arlity strefa architekta
Do współpracy z architektami

Strefa Architekta

Zarządzaj modelami 3D

PIM 3D